REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem disastrapublishing.com/sklep
Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym disastrapublishing.com/sklep

 

§ 1. Zastosowanie

1. Witryna znajdująca się pod adresem disastrapublishing.com/sklep jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
2. Prowadzącą sklep internetowy disastrapublishing.com/sklep – zwany dalej „Sklepem”, jest Fundacja DISASTRA wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597312, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 7792438482, REGON: 363533152.
3. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między:
a. Fundacją DISASTRA – zwaną dalej „Sprzedawcą”, a
b. nabywcami jej produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Klientami”.
4. Klientem może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
5. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu oraz określa zasady składania zamówień w Sklepie, zawierania umów sprzedaży, dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta.
6. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Klientem umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
7. Sprzedaż w Sklepie prowadzona jest tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą.
8. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z zapewnieniami Sklepu podawanymi przy ich opisach oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 2. Opisy i zdjęcia produktów

1. Sprzedawca udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie Sklepu, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.
2. Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.

§ 3. Informacje o koncie Klienta

1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową korzystając z konta Klienta oraz korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta Klienta w Sklepie – poprzez wybranie opcji „Kontynuuj bez rejestracji”.
2. Rejestracja w serwisie spowoduje założenie konta Klienta, dzięki czemu w przyszłości wszelkie jego dane będą wyświetlane po zalogowaniu.
3. Złożenie zamówienia bez rejestracji jest możliwe bez trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu.
4. Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie.
5. W czasie rejestracji Klient proszony jest o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

§ 4. Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep za pośrednictwem strony disastrapublishing.com/sklep
7 dni w tygodniu 24h na dobę, realizowane natomiast (kompletowane i wysyłane) we wszystkie dni robocze do godziny 15.30.
2. Bieżąca obsługa Klientów prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 elektronicznie poprzez adres: office@disastrapublishing.com
3. W celu  złożenia zamówienia należy wybrać towar, a następnie kliknąć „Dodaj do koszyka”. Kolejno należy wybrać opcję „Kontynuuj zakupy” – gdy Klient zamierza złożyć zamówienie na jeszcze inne produkty lub wybrać opcję „Chcę złożyć zamówienie”. W dalszej kolejności Klient jest proszony o wybranie opcji „Zakupy bez rejestracji”, opcji logowania, lub opcji rejestracji w serwisie.
4. Klient wybiera sposób dostawy oraz sposób płatności, a następnie składa zamówienie w momencie wybrania opcji „Kupuję i płacę”.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail automatyczny komunikat informujący o złożeniu zamówienia. W jego treści umieszczone są wszystkie informacje podane w zamówieniu, lista zamówionych towarów oraz link umożliwiający sprawdzenie statusu zamówienia. Po weryfikacji zamówienia przez Sklep wysłana zostanie kolejna wiadomość e-mail potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości, informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość ta zawiera również potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
7. Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową o otrzymaniu zapłaty i wysłaniu towaru przez Sklep.
8. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim ewentualne zmiany wyłącznie poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając e-maila pod adres: office@disastrapublishing.com i wpisując w tytule e-maila: numer zamówienia (ID) i dane Klienta. Zmiany w zamówieniach i anulowania zamówienia Klient może dokonać do chwili przekazania zakupionych produktów do wysłania.
9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie Sklepu, formularza zamówienia. Klienci zarejestrowani w Sklepie nie muszą ponownie wypełniać formularza, wystarczy, że się zalogują.
10. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
11. W trakcie składania zamówienia, jak i rejestracji konta w Sklepie, Klient jest zobowiązany do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, Sprzedawca może poprosić Klienta o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub elektroniczną. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy uniemożliwiające realizacją zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.

§ 5. Ceny

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT, cła i inne podatki.
2. Zmiana cen następuje poprzez publikację na stronie internetowej Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

§ 6. Warunki płatności i dostawy

1. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:
a. Płatność on-line (przedpłata) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl:
– szybkim przelewem elektronicznym: lista dostępnych banków jest widoczna podczas składania zamówienia;
– zwykłym przelewem bankowym: wygenerowany podczas składania zamówienia druczek Klient może  wydrukować lub przepisać dane do przelewu na czysty formularz; Klient może przesłać Sprzedawcy  zeskanowane potwierdzenie dokonania przelewu na adres office@disastrapublishing.com, co znaczenie przyśpieszy zaksięgowanie wpłaty;
2. W przypadku, gdy płatność za zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zamówienie zostanie anulowane.
3. Przesyłki są doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej tylko na obszarze Polski.
4. Koszty przesyłki uzależnione są od wartości zamówienia, wybranej formy płatności oraz sposobu dostawy i wynoszą odpowiednio:
– 5 zł – w przypadku przedpłaty on-line, gdy wartość zamówienia jest niższa niż 100 zł;
– 0 zł – w przypadku przedpłaty, gdy wartość zamówienia wynosi co najmniej 100 zł.
5. Koszt wysyłki zostanie automatycznie doliczony podczas wypełniania formularza zamówienia, po potwierdzeniu wybranej opcji płatności i opcji dostawy.
6. Powyższe koszty wysyłki mogą ulec zmianie. O zmianie kosztów Sklep poinformuje Klientów poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w niniejszym regulaminie, co nie będzie miało wpływu na zawarte już umowy.
7. Zamówienia zostaną przekazane do wysyłki w terminie 1 – 3 dni roboczych licząc od momentu otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty albo od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
8. Przesyłka powinna być dostarczona przez Pocztę Polską w ciągu maks. 72 godzin od dnia przekazania towaru do wysyłki. W żadnym zaś razie czas dostawy nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
9. Zamówiony towar wraz z dowodem zakupu (faktura) wysyłany jest na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowanym błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera warto sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, to znaczy czy paczka nosi ślady uderzeń, zbić, pęknięć. Najczęściej rozpoznać można zniszczenie opakowania kartonowego po odgnieceniach, rozerwaniach, odkształceniach lub zbytnim zaplamieniu. Klient może żądać od dostawcy (tj. pracownika kuriera) sporządzenia protokołu uszkodzeń.
12. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz zachować kopię protokołu.

§ 8. Reklamacja

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady).
3. Jeżeli towar ma wadę Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany. Klient będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.
4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.
6. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w szczególności poprzez pobranie formularza dostępnego w zakładce Reklamacje, a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu.
7. Towar należy odesłać pod adres: Fundacja DISASTRA, ul. Ostrobramska 31/2, 61-122 Poznań. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury, dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.
8. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.
9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
10. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 dni oznacza uznanie roszczeń Klienta.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

a. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, każdy Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Klient zaś ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:
a. na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,
b. Klientowi dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Klientowi pierwszej rzeczy.
3. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu  może być w szczególności złożone na piśmie i wysłane na adres: Fundacja DISASTRA, ul. Ostrobramska 31/2, 61-122 Poznań.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Klient chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: Fundacja DISASTRA, ul. Ostrobramska 31/2, 61-122 Poznań. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury, dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja DISASTRA, ul. Ostrobramska 31/2, 61-122 Poznań.
2. Dane osobowe Klienta podane w trakcie procesu zawierania umowy sprzedaży lub rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), są przetwarzane i gromadzone w celach realizacji zawartej umowy sprzedaży, wysyłki zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi oraz dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych.
3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep.
4. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania oraz wniesienia żądania ich usunięcia w całości lub w części.
5. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i nie będą przekazywane innym podmiotom.

§ 11. Polityka Cookies

1. Sprzedawca informuje, że w celu zapewnienia Klientom sprawnego korzystania z Sklepu zbiera informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2016 r.
2. Sklep może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zarejestrowani Klienci Sklepu zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z posiadania konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), a w przypadku Klientów będących konsumentami dodatkowo przepisy Ustawy o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
4. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu, zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
5. Regulamin jest dostępny na stronie od 2 maja 2016 r.
6. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu nazwy towarów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
7. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, nie stosuje się postanowień o odstąpieniu od umowy wskazanych w § 9. niniejszego regulaminu.
8. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.